سنا (گیاه)

سنا
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: گیاهان
(طبقه‌بندی‌نشده): گیاهان گلدار
(طبقه‌بندی‌نشده): دولپه‌ای‌های نو
(طبقه‌بندی‌نشده): رزیدها
راسته: باقلاسانان
تیره: باقلاییان
زیرتیره: ارغوانیان
تبار: ارغوانیان
زیرتبار: Cassiinae
سرده: سنا
میلر
گونه شاخص
سنای اسکندریه
میل
Species

بیش از ۳۰۰، به متن مراجعه کنید

مترادف‌ها
  • Cathartocarpus (partim)
  • Chamaefistula
  • Diallobus
  • Earleocassia
  • Herpetica
  • Isandrina
  • Palmerocassia
  • Pseudocassia

سنا گونه‌ای بزرگ از گیاهان گلدار از تیره باقلاسانان و زیرتیره ارغوانیان است. گونه‌های متنوع بومی سراسر منطقه گرمسیری و تعداد کمی از گونه‌ها بومی مناطق معتدل هستند. تعداد گونه‌های این گیاه ۲۶۰ تا ۳۵۰ گونه تخمین زده می‌شود. گونه شاخص آن گونه سنای اسکندریه است. حدود ۵۰ گونه درباغبانی علمی شناخته شده هستند.

توصیف

سنا شامل بوته، درختچه و درخت است. برگها به شکل پر با برگچه‌های جفت و روبروی هم هستند. گل‌آذین آن گل‌آذین خوشه‌ای در انتهای شاخه‌ها است یا در حال بیرون آمدن از محور برگ هستند. گل پنج گلبرگ و معمولاً پنج کاسبرگ زرد و ده پرچم مستقیم دارد. پرچم‌ها معمولاً اندازه‌های متفاوتی دارند و بعضی از آنها بی‌بساک هستند. میوه غلاف حبوبات است که چندین دانه داخل آن وجود دارد.

استفاده

از بعضی از گونه‌های سنا به عنوان گیاه زینتی در معماری منظر استفاده می‌شود. گونه‌های سنا با بسیاری از انواع اقلیم سازگار شده‌اند.

برگها و گلهای سنای سیامی در آشپزی جنوب شرقی آسیا، مثل تائی و لائو استفاده می‌شود. در تائی به آنها khi-lek گفته و در کاری از آنها استفاده می‌کنند.

در گذشته، سنای مصری (سنای اسکندریه) در غلاف خود یا به صورت دم‌نوشی که از برگها ساخته شده بود به عنوان ملین مورد استفاده قرار می‌گرفت. بسیاری از ملین‌های جدید حاوی عصاره سنا هستند. مواد تشکیل‌دهنده فعال شامل چند گلیکوزید سنا هستند.

تبلیغات