سرخس (گیاه)

سرخس
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: گیاهان
رده: Pteropsida
راسته: راسته بسپایک‌ها
تیره: سرخس‌عقابیان
سرده: سرخس
گونه: P. aquilinum
نام علمی
Pteridium aquilinum
(L.) Moench.

سرخس‌ها گروهی از گیاهان نهان‌زاد آوندی هستند که ۱۲۰۰۰ گونه را در برمی‌گیرد. این گیاهان از طریق تولید هاگ تولید مثل می‌کنند. رشد برگ در سرخسها نسبتاً کامل و مدوام و ریزوم آنها پایا است. در سرخسها مثل سایر نهانزادان آوندی تولید گیاه برگدار با تشکیل تخم آغاز می‌شود و بنابراین با اسپوروفیت مطابقت دارد.

نگارخانه

<>
تبلیغات