سته

میوه‌های سته
نمونه‌ای از میوه‌های سته

در کشاورزی و علوم باغبانی، به میوهٔ گوشتی ساده که در آن مرز مشخصی بین میان‌بَر (mesocarp) و درون‌بَر (endocarp) وجود ندارد سَته می‌گویند.

سته میوه‌ای است که میان‌بر آن دارای مواد غذایی بسیار ولی درون‌بر آن نازک است و هسته‌ها در داخل آن پراکنده‌اند. سته ساده‌ترین میوه‌های گوشتی ناشکوفا بشمار می‌رود و تمام قسمتهای میان‌بر آن گوشتی گشته و در داخل آن دانه‌ها قرار گرفته‌اند. در این میوه‌ها لایهٔ داخلی آنها سخت و استخوانی می‌گردد و قسمت خارجی دانه را می‌سازد. خرما، انگور، گوجه فرنگی و مرکبات جزو این میوه‌ها بشمار می‌روند.

هر میوه سته از یک تخمدان به وجود می‌آید و دیواره این تخمدان پس از رسیدن، گوشتی است. با این تعریف، میوه‌های متنوعی مانند انگور، سیاه گیله، زغال اخته، بلوبری، خرمالو، خرما را سته به شمار می‌آورند.

واژه‌شناسی

سته در برهان و جهانگیری به معنی انگور آمده‌است، ولی در دهخدا بیان شده‌است که این دو فرهنگ اشتباه کرده‌اند و سته عمومی‌تر از انگور است.

تبلیغات