زبان مالایالم

زبان مالایالم یا ملایلم (മലയാളം malayālam) یکی از چهار زبان عمده زبان‌های دراویدی و یکی از ۲۲ زبان درنظر گرفته شده در هند برای زبان اداری در ایالت کرالا و ناحیه همپیوسته لاکشادویپ است.

در مجموع ۳۵،۹۰۰،۰۰۰ تن از مردم جهان به ویژه در جنوب هند به این زبان سخن می‌گویند.

تبلیغات