رویداد چندورزشی

رویداد چند ورزشی یک رویداد ورزشی سازمان‌یافته است که در چندین روز و چندین رشتهٔ ورزشی انجام می‌پذیرد. نخستین، بزرگترین و مهمترین رویداد چند ورزشی در عصر حاضر بازی‌های المپیک است. به دنبال برگزاری المپیک، رویدادهای چند ورزشی منطقه‌ای نیز از آن الگو برداری کردند.

المپیک

نوشتار اصلی: بازی‌های المپیک

دیگر بازی‌ها

فهرست مهم‌ترین رویدادهای چندورزشی

<>
تبلیغات