رویان‌داران

رویان‌داران
برگ سرخس
طبقه‌بندی علمی
دامنه: یوکاریوت
حوزه: باستان‌گیاهیان
فرمانرو: گیاهان
زیرفرمانرو: رویان‌داران
Divisions

رویان‌داران (Embryophyta) یا گیاهان خاکی زیرفرمانرویی از باستان‌گیاهیان هستند. رویان‌داران مجموعۀ گیاهان خشکی‌زی یا آبزی با اجداد خشکی‌زی هستند که توانایی تولید رویان پُریاخته (چندسلولی) دارند. این گیاهان آشناترین گیاهان برای انسان‌اند.

تبلیغات