روزه داری و کنار گذاشتن ورزش

,زمان ورزش در ماه رمضان,ورزش در رمضان,ورزش در زمان روزه,ورزش و سلامت

خیلی از مردم  فکر می کنند که ورزش کردن در روزهایی که روزه می گیریم برای سلامتی زیان آور است ولی متخصصان  توصیه می کنند که به علت  خوردن غذاهای شیرین و چرب در طول این ماه،باید ورزش را در برنامه روزانه خود بگنجانند  تا از چاق شدن در پایان این ماه، جلوگیری شود.

اگر فرد ورزشکاری هستید و یازده ماه از سال رو ورزش می کنید، نباید از ورزش در ماه رمضان دست بکشید زیرا یک ماه وقفه در ورزش، درست مثل این می

تبلیغات