راه علی جدا از راه چپی هاست!

آنگونه که از بررسى آیات قرآن مجید بر مى آید صراط مستقیم همان آئین خدا پرستى و دین حق و پایبند بودن به دستورات خدا است چنانکه در سوره انعام آیه 161 مى خوانیم : قل اننى هدانى ربى الى صراط مستقیم دینا قیما ملة ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین : بگوخداوند مرا به صراطمستقیم هدایت کرده : به دین استوار،آئین ابراهیم که هرگز به خداشرک نورزید.

در اینجا دین ثابت و پا بر جا و آئین توحیدى ابراهیم و نفى هر گونه شرک به عنوان صراط مستقیم معرفى شده که این جنبه عقیدتى را مشخص مى کند.

اما در سوره یس آیه 61 و 62 چنین مى خوانیم : الم اعهد الیکم یا بنى آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونى هذا صراط مستقیم : (اى فرزندان آدم مگر با شما پیمان نبستم که شیطان را پرستش نکنید (به دستورات او عمل ننمائید) و مرا پرستش کنید این همان صراط مستقیم است ).

و نیز در حدیث دیگرى از همان امام

تبلیغات