راه‏کارهاى گسترش و نهادینه کردن عفاف

آکاایران: راه‏کارهاى گسترش و نهادینه کردن عفاف

آکاایران: راه‏کارهاى گسترش و نهادینه کردن عفاف

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پدیدآورنده : محسن فتاحی اردکانی
پدیدآورنده : فاطمه هاتفی

سال بیستم / شماره پیاپی 160 / صفحه 113-126

چکیده :

عفت و عفاف یکى از ارزش‏ هاى اخلاقى است که همواره در متون دینى مورد تأکید قرار گرفته و نقش بسزایى در سلامت فرد و اجتماع دارد که سعادت و کمال و یا انحطاط یک فرد یا جامعه در گرو آن مى ‏باشد. از این‏ رو، راه تحصیل و دست‏یابى عفت و به دنبال آن، چگونگى حفظ آن، از جمله مواردى است که در بحث عفت مورد اهمیت است و بى ‏تردید در متون دینى علاوه بر تأکید بر عفت به عنوان یک ارزش اخلاقى، راه‏کارهایى نیز براى گسترش و نهادینه ش

تبلیغات