راسته (زیست‌شناسی)

جاندار دامنه فرمانرو شاخه رده راسته خانواده سرده گونه

سلسله مراتب هشت طبقه آرایه‌شناختی اصلی در طبقه‌بندی زیستی. یک رده از یک یا چند راسته تشکیل شده‌است. طبقه‌های میانی جزئی‌تر نشان داده نشده‌اند.

راسته (به لاتین: ordo) یک طبقه آرایه‌شناختی است که بالاتر از خانواده (در جانوران) یا تیره (در گیاهان) و پایین‌تر از رده جای دارد. یک طبقه بالاتر مجاور آن بالاراسته و یک طبقه پایین‌تر زیرراسته نام دارد.

همچنین به‌عنوان واحد آرایه‌شناختی، آرایه‌ای در آن طبقه‌است.

پسوند لاتین -i)formes) به معنی «دارنده شکلِ» برای نام علمی راسته‌های پرندگان و ماهیان به‌کار می‌رود، ولی این پسوند برای پستانداران و بی‌مهرگان کاربرد ندارد.

دسته‌بندی‌ها

نام معنای پیشوند مثال ۱ مثال ۲
Magnorder = کلان‌راسته magnus: بزرگ، عظیم، مهم،
large, great, important
شمال‌هوددان
Superorder = بالاراسته super: بالا هونیاسنجابک‌سانان پیراخزندگان
Grandorder grand: بزرگ، large هونیاکان
Mirorder mirus: شگفت،
wonderful, strange
نخستی‌ریختان
Order = راسته نخستی‌سانان پیش‌انجامه‌شکلان
Suborder = زیرراسته sub: زیر خشک‌بینیان Procolophonia
Infraorder = فروراسته infra: فرو میمونان Hallucicrania
Parvorder parvus: کوچک، خرد، بی‌اهمیت راست‌بینیان

جستارهای وابسته

پانویس

  1. واژهٔ مصوب فرهنگستان زبان و ادب پارسی، دفتر پنجم