دولپه‌ای‌های نو

دو لپه‌ای‌های نو (Eudicots) یک کلاد فراگیر از گیاهان گلدار هستند.

طبقه بندی

eudicots

basal eudicots (paraphyletic group: آلاله‌سانان, Sabiaceae, چنارسانان, Trochodendrales, Buxales)core eudicots

Gunnerales


Pentapetalae

Dilleniaceaesuperrosids

خاراشکن‌سانان
انگوریانرزیدها
superasterids

صندل‌سانان
Berberidopsidales
میخک‌سانانآستریدهاتبلیغات