دولپه‌ای‌ها

دولپه‌ای‌ها
دولپه‌ای‌ها، Magnoliopsida
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: گیاه
شاخه: گیاهان گلدار
گل‌های دولپه‌ای، ماگنولیا

دولَپه‌ای‌ها (Magnoliopsida) یکی از رده‌های گیاهی هستند.

در نوعی طبقه‌بندی قدیمی‌تر گیاه‌شناسی (رده‌بندی طبیعی) گیاهان گلدار دولپه‌ای را به سه گروه بی‌گلبرگان، جداگلبرگان و پیوسته‌گلبرگان تقسیم می‌کردند.

تبلیغات