دوستداران عمر طولانی ورزق وسیع

رسول اکرم صلی الله علیه و آله ؛هرکس که دوست دارد عمری زیاد، روزی فراوان و روزگار خوشی داشته و از زندگی خود لذت برده، و فرزندانش به او احترام نمایند، باید به پدر و مادر خود نیکی و احسان نماید .

رزق

همه دوست دارند خود و فرزندان و نسلشان خوشبخت و سعادتمند و خوش روزی باشند . همچنانکه هیچ فردی در جهان پیدا نمی‌شود که بدبختی و سیه روزی را دوست داشته باشد . اما چگونه می‌توان به خوشبختی و وسعت رزق، دست یافت؟

 

عاملی برای سعادت انسان و نسل او

ازجمله کارهائی که مایه خوشبختی و سعادت انسان و فرزندان و نسل او می‌شود،

تبلیغات