دهدشتی

دهدشتی یکی از محلات بندر بوشهر واقع در منطقه ۱ شهر بوشهراست. محله دهدشتی محل سکونت مهاجرینی بود که از نواحی دهدشت به بندر بوشهر آمده و به تجارت مشغول بودند.

افرادی که از دهدشت به این محله مهاجرت کردند: حاج محمد علی دهدشتی، حاج محمدحسین دهدشتی، حاج عبدالکریم دهدشتی، حاج عبدالرضا دهدشتی، حاج محمدتقی دهدشتی از اين دسته هستند. عده‌ای از تجار اهالی "دوان" در حوالی شهرستان کازرون نیز در این محله زندگی می کردند؛ مثل حاج مرتضی دوانی، حاج خلیل دوانی و ... . مرحوم سید محمدتقی حجت و فرزندش حاج سید ابراهیم حجت نيز از مجتهدان سر شناس این محله بودند.

اماکن مهم

تبلیغات