دریا دریا کتاب برای آخرین منجی

,امام زمان,آخرین منجی,کتاب,امامت


رئیس گروه مشاوران جوان بنیاد شهید و امور ایثارگران از انتشار آثار برتر دومین جشنواره بین المللی آخرین منجی در قالب مجموعه کتاب های شعر، مقالات، داستان کوتاه، و قطعات ادبی آخرین منجی، همچنین کتاب شهادت و مهدویت که شامل وصایای شهدا در خ

تبلیغات