دریای ژاپن

دریای ژاپن
نام ژاپنی
کانجی
هیراگانا
North Korean name
هانگول
هانجا
South Korean name
هانگول
هانجا
نام روسی
زبان روسی Японское море
Romanization Yaponskoye more

مختصات: ۴۰° شمالی ۱۳۵° شرقی / ۴۰° شمالی ۱۳۵° شرقی / 40; 135

دریای ژاپن.

دریای ژاپن یا دریای شرق نام دریایی حاشیه‌ای در بخش غربی اقیانوس آرام است.

درباره نام این دریا میان کشورهای منطقه بحث و جدل وجود دارد.

دریای ژاپن از سوی شرق به جزایر ژاپنی هوکایدو، هونشو و کیوشو و جزیره روسی ساخالین و از سوی غرب به شبه جزیره کره و خاک اصلی روسیه محدود می‌گردد.

نگارخانه

تبلیغات