درخت دریا ایده ای برای مبارزه با آلودگی ها - عکس,آلودگی هوا, رفع آلودگی هوا, برطرف کردن آلودگی هوا,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی


یک معمار خوش ذوق برای اینکه بتواند قدمی در راه ساخت فضایی بدون آلودگی بردارد...

 

پیدا کردن جاهای خوش و آب و هوا و مکانی که بتوانید با خیال راحت و بدون دغدغه از آلودگی های زیست محیطی در آن نفس بکشید، در حال تبدیل شدن به کیمیایی گرانبها است.


یک معمار خوش ذوق برای اینکه بتواند قدمی در راه ساخت فضایی بدون آلودگی بردارد، یک پارک شناور ساخته است که هرچند دردی از انسان ها دوا نمی کند، اما برای نجات حیات وحش ایده ای بسیار کارساز و جذاب است و می تواند پناهگاهی امن برای حیوانات گوناگون باشد.

تبلیغات