درباره وسواس غذایی و بی اشتهایی عصبی

,

آکاایران: درباره وسواس غذایی و بی اشتهایی عصبی

آکاایران: درباره وسواس غذایی و بی اشتهایی عصبی 

وسواس در غذا خوردن از ترس چاق شدن در میان جوانان بسیار شایع است به گونه ای که ممکن است بیماری تغذیه ای برای ان ها بوجود آید. بی اشتهایی عصبی اختلال در غذا خوردن است که به علت وسواس فکری بیمار از ترس افزایش وزن ایجاد می شود و فرد معمولاً ظاهر خود را بسیار بزرگ تر از آنچه که هست می بیند در حالیکه در حقیقت وزن وی 15 درصد از وزن مورد انتظار پایین تر است.

 

بی اشتهایی عصبی یا وسواس در غذا خوردن در حقیقت نوعی اختلال روانی است که باید جدی تلقی شود زیرا عدم توجه به آن می تواند باعث مرگ شود.

 

علائم آنورکسیا
وسواس در غذا خوردن در زنان

ادامه مطلب
تبلیغات