خاله بازی که به دکتر بازی تبدیل می شود!

خاله بازی که به دکتر بازی تبدیل می شود!

از آنجائی که دختربچه به صورت ناخودآگاه، علاقمند به نازکردن و دیده شدن است ، در بین بازی، بیمار شده و پسربچه ای که  همبازی اوست، نقش دکتر را بر عهده گرفته و از آنجائی که او نیز به دنبال کشف کردن جنس مقابل است ، تنها نسخه ای که برای بیمار خود می پیچد، آمپول زدن است و خود نیز تزریق آن را بر عهده می گیرد!

,تربیت کودک

آموزش مسائل جنسی به کودکان و پاسخ به پرسش های آنان، مطلبی است که اکثر پدر و مادر ها حتی دوست ندارند راجع به آن فکر کنند، و همیشه از پاسخ دادن به آنها طفره می روند.

 ایرانیان به دلیل فرهنگ خاصی که دارند، همیشه از صحبت کردن د

ادامه مطلب
تبلیغات