حیوانات زبان بسته ای که بسته بندی و قاچاق شده اند (تصاویر)

آکاایران: حیوانات با توجه به پوست یا میزان کمیاب بودنشان دارای قیمت های مختلفی هستند به این علت عده ای برای کسب درآمد به سمت قاچاق حیوانات می روند و از طریق این موجودات پول در می آورند.
 
مجله آکا ایران: بسیاری از قاچاقچیان حیوانات تا به حال در حین ارتکاب جرم دستگیر شده اند که از میان آن ها عده ای هستند که به طرز عجیبی  دست به قاچاق زده اند. این افراد با روش های غیر عقلانی قصد پیشبرد اهدافشان را داشتند که البته شکست خوردند و تسلیم قانون شدند.  

 

 
,animal-trafficking/,تصاویری از قاچاق حیوانات,حیوانات زبان بسته ای که بسته بندی و قاچاق شده اند,

آکاایران: حیوانات زبان بسته ای که بسته بندی و

تبلیغات