حبابچه‌داران رنگی

حبابچه‌داران رنگی
حبابچه‌داران رنگی، Chromalveolata
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: گروه نافراگیر

حبابچه‌داران رنگی (نام علمی: Chromalveolata) نام یک فرمانرو از حوزه یوکاریوت است.

در طبقه‌بندی Cavalier-Smith, 1981 حبابچه‌داران رنگی دارای چهار شاخه (Phylum) حبابچه‌داران و کرومیستها (ناجورتاژکان، Haptophyta و Cryptophyta) هستند.

جستارهای وابسته

حبابچه‌داران

تبلیغات