جنگ دوم چین و ژاپن

پوستری ژاپنی‌ستیزانه مربوط به جنگ

جنگ دوم چین و ژاپن به درگیری‌های نظامی بین دو کشور چین و ژاپن در بازه‌ٔ زمانی ۷ ژوئیهٔ ۱۹۳۷ تا ۹ سپتامبر ۱۹۴۵ گفته می‌شود. در سال‌هایی از این جنگ گسترده، چینی‌ها از کشورهای آلمان، شوروی و آمریکا کمک دریافت می‌کردند. با یورش نیروهای ژاپنی به پرل هاربر در سال ۱۹۴۱ میلادی، جنگ بین ژاپن و چین به بخشی از جنگ جهانی دوم در جبههٔ جنگ اقیانوس آرام تبدیل شد.

درست است که از یک سو می‌توان "جنگ دوم چین و ژاپن" را بخشی از جنگ جهانی دوم در نظر گرفت، اما اکثر مورخین و پژوهشگران بر این باورند که جنگ جهانی دوم در ماه می سال ۱۹۳۹ میلادی آغاز شد، هنگامی که آلمان نازی، کشور لهستان را اشغال کرد و به دنبال آن، فرانسه و امپراتوری بریتانیا به آلمان نازی اعلان جنگ کردند. جنگ بین ژاپن و چین، بزرگترین جنگ در آسیا در سدهٔ بیستم بود. نیمی از تلفات جنگ اقیانوس آرام در نتیجه درگیری‌ بین ژاپن و چین رخ داد. این درگیری سرانجام با تسلیم شدن ژاپن در جنگ جهانی دوم به پایان رسید.

این جنگ در پی سال‌ها سیاست‌های امپریالیستی ژاپن رخ داد.

جستارهای وابسته

نخستین جنگ چین و ژاپن

تبلیغات