جنوب آفریقا

جنوب آفریقا

جنوب آفریقا بخش جنوبی قاره آفریقا است. مرزهای دقیقی برای این ناحیه تعریف نشده است.

کشورهای جنوب آفریقایی عبارت‌اند از:

در تقسیم‌بندی سازمان ملل متحد، کشورهای زیر در جنوب افریقا قرار دارند:

جغرافیا

این منطقه دارای جغرافیای متنوعی، از جنگل و چمنزار تا صحراست و شامل مناطق پایینتر از سطح دریا و نیز کوهستان است. این منطقه دارای بزرگترین ذخایر پلاتین و عناصر گروه پلاتین شامل کروم، وانادیوم و کوبالت و نیز اورانیوم، طلا، تیتانیوم و الماس در دنیاست.

اقتصاد

این ناحیه از منظر مواد صادراتی فوق الذکر، با سایر مناطق قاره متفاوت است؛ اما درخصوص مشکلات آن، اشتراکات زیادی دارد. علاوه بر استعماری که آثار تاریخی خود را بر توسعه این قاره به جای گذاشته است، امروزه، فقر، فساد و ایدز، تبدیل به مهمترین موانع رشد اقتصادی شده اند. همانگوه که از جانب SADC بیان شده است، پایداری اقتصادی و سیاسی از مهم ترین اهداف در این منطقه است. کشور افریقای جنوبی از نظر رشد اقتصادی، با اختلاف بسیار، قدرت بلامنازع منطقه است و تولید ناخالص داخلی آن به تنهایی از مجموع تولید ناخالص داخلی سایر کشورهای منطقه خود به مراتب بیشتر است.

محیط زیست

جنوب افریقا از نظر نواحی بوم شناختی گستردگی فراوانی دارد: چمن زارها، بوشولدها(Bushvelds)، کاروها (Karoos)، گرمدشتها (Savannas) و رودکناری ها (Riparian zones). هرچند به دلیل از دست دادن زیستگاه (ناشی از تراکم جمعیت انسانی و یا توسعه صادرات محور)، اختلال قابل توجهی در برخی مناطق به وجود آمده است، هنوز گونه های وحشی متنوعی به جای مانده اند: کرگدن سفید، شیر، پلنگ، ایمپالا (Impala)، کودو (Kudu)، کل یالدار آبی‌رنگ (Blue wildebeest)، میمون وروت (Vervet monkey) و فیل. این فلات پیچیده باعث شده است ساختار کوهستانی عطیمی در مرزهای جنوب آفریقا به وجود آید.

در جنوب افریقا معضلاتی زیست محیطی از جمله آلودگی هوا و بیابان زایی به وجود آمده است.

تبلیغات