جزایر بریتانیا

مختصات: ۵۴° شمالی ۴° غربی / ۵۴° شمالی ۴° غربی / 54; -4

قواعد نامگذاری اعضای جزایر بریتانیا

جزایر بریتانیا (به انگلیسی: British Isles) شامل سرزمین اصلی بریتانیا (مناطق انگلستان، اسکاتلند و ولز)، جزیره ایرلند، جزیره من، جزیره وایت، جزایر چنل در کانال مانش (گرنزی و جرزی)، جزایر شمالی شتلند و اورکنی و صدها جزیره کوچک و بزرگ در سواحل اسکاتلند است.

<>
تبلیغات