جاندار

«جانداران» به اینجا تغییرمسیر دارد. برای روستایی با این نام، جانداران (مهاباد) را مشاهده کنید.
موجودات زنده انواع مختلفی دارند: باکتری، گیاهان، جانوران (آهوقارچ‌ها
جاندار دامنه فرمانرو شاخه رده راسته خانواده سرده گونه

سلسله مراتب هشت طبقه آرایه‌شناختی اصلی در طبقه‌بندی زیستی. جانداران به چند دامنه تقسیم شده که خود به چند گروه تقسیم شده‌اند. طبقه‌های میانی جزئی‌تر نشان داده نشده‌اند.
جاندار یا اَندامگان، یا ارگانیسم به‌معنای یک سامانهٔ زنده و پیچیده از اعضاست که با تأثیرشان بر یکدیگر، امکان سازگاری با محیط و تضمین بقا و پایداری کلّ آن موجود زنده (جاندار) را فراهم می‌کنند. دربرابر موجود بی جان که جماد نام دارد.

واژهٔ ارگانیسم، از واژهٔ یونانی باستان organon به‌معنی ابزار یا وسیله اقتباس شده‌است.

موجودات زنده با عامل‌های زیر از غیرزنده‌ها متمایز می‌شوند:

  • پاسخ به محرک
  • تولید مثل
  • رشد
  • بقا و ترمیم خود
  • تنفس

اَندامگان‌ها انواع متنوعی دارند؛ به‌عنوان مثال، شامل تک‌یاختگان، ویروس‌ها، قارچ‌ها، گیاهان و جانوران می‌شوند.

جستارهای وابسته

پانویس‌ها و منابع

  1. واژهٔ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی
  2. علاوه بر اندامگان، سازواره نیز به‌عنوان برابری برای ارگانیسم در برخی از واژه‌نامه‌های انگلیسی-فارسی به‌کار رفته‌است. برای نمونه این‌جا را بنگرید
  3. Page name: Organism Author: Wikipedia contributors Publisher: Wikipedia, The Free Encyclopedia. Date of last revision: 12 December 2007 00:27 UTC Date retrieved: 13 December 2007 18:49 UTC Permanent link: http://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=177329215 Page Version ID: 177329215
<>
تبلیغات