تیره (زیست‌شناسی)

جاندار دامنه فرمانرو شاخه رده راسته خانواده سرده گونه

سلسله مراتب هشت طبقه آرایه‌شناختی اصلی در طبقه‌بندی زیستی. یک راسته از یک یا چند خانواده تشکیل شده‌است. طبقه‌های میانی جزئی‌تر نشان داده نشده‌اند.

تیره یا خانواده (به لاتین: familia) نام یکی از گروه‌ها در دسته‌بندی جانداران است که پس از یک راسته و بالاتر از یک سرده قرار می‌گیرد.

واژهٔ تیره برحسب معمول برای گیاهان و پرندگان و واژهٔ خانواده برای جانوران استفاده می‌شود.

تیره‌های پرندگان

تعدادی از تیره‌های پرندگان:

جستارهای وابسته

تبلیغات