تکواژ چندوجهی

تکواژ چندوجهی یا تکواژ مرکب یا چمدان واژه (به انگلیسی: portmanteau یا portmanteau word) نوعی تکواژ است که همزمان به بیش از یک مفهوم دلالت می‌کند، مانند شناسه در زبان فارسی که هم‌زمان به شخص و شمار دلالت می‌کند و نمی‌توان مشخص ساخت که کدام بخش تکواژ به شخص یا شمار مربوط می‌شود.

پانویس

  1. شقاقی، ویدا (۱۳۸۶)، مبانی صرف، تهران: انتشارات سمت.
<>
تبلیغات