تفریح

موج سواری هم نوعی تفریح به حساب می‌آید

تفریح به به اعمالی گفته می‌شود که توسط افراد در زمان فراغت انجام می‌گیرد و باعث بازگشت شخص به حال تعادل و طبیعی می‌شود.

جستارهای وابسته

تبلیغات