ترشک درشت

ترشک درشت
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: گیاهان
(طبقه‌بندی‌نشده): گیاهان گلدار
(طبقه‌بندی‌نشده): دولپه‌ای‌ها
(طبقه‌بندی‌نشده): دولپه‌ای‌های نو
راسته: میخک‌سانان
تیره: هفت‌بندان (Polygonaceae)
سرده: ترشک (Rumex)
گونه: R. acetosella
نام علمی
Rumex acetosella
لینه

ترشک درشت (نام علمی: Rumex acetosella) گیاهی است تک جنسی(دو پایه) که برگ، ریشه و دانه آن برای درمان بیماری‌ها مورد استفاده قرار میگیرد.

تبلیغات