تاتوره (سرده)

تاتوره (سرده)
تاتوره (سرده)، Datura
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: گیاه
راسته: بادنجان‌سانان
تیره: بادنجانیان
سرده: Datura

تاتوره (نام علمی: Datura) نام یک سرده از تیره بادنجانیان است. مهمترین عضو این سرده تاتوره است.

تبلیغات