بی تو ،هرگز!

طلاق

بر خلاف آنچه در ابتداى بروز اختلاف و ناسازگارى به نظر مى رسد ، طلاق ، تنها راه حل نیست .

طلاق ، شاید آسانترین راه باشد ، ولى هرگز بهترین و عاقلانه ترین راه حل براى ناسازگاری ها نیست ، به خصوص اگر در شرایط عصبانیت و خشم به آن اقدام شود.

از این رو ، طلاق ، از منفورترین حلال هاى الهى به شمار آمده است .هر چند جایز است ، ولى بسیار ناپسند است.

امام صادق (علیه السلام ) فرمود: هیچ چیز ، از آنچه خداوند متعال آنها را حلال قرار داده است ، نزد او از طلاق ، منفورتر و ناپسندیده تر نیست:

ما من شى مما احله الله عزوجل ابغض الیه من الطلاق ...(1)

و در سخنى دیگر فرموده است : هیچ چیز نزد خداوند ، مبغوض تر و نکوهیده تر از خانه اى نیست که در اسلام ، با جدایى (و طلاق )

تبلیغات