بیوگرافی از ناگفته های زندگی شخصی مارلون براندو - عکس

آکاایران: صداقت یک کودک در سال های افول مارلون براندو در دهه 60 دست اندرکاران پروژه های سینمایی بارها به این باور رسیدند که به خاطر جنبش

نگاهی به فعالیت های سیاسی مارلون براندو

صداقت یک کودک در سال های افول مارلون براندو در دهه 60 دست اندرکاران پروژه های سینمایی بارها به این باور رسیدند که به خاطر جنبش های اجتماعی متعددی که براندو خودش را وقف آن ها می کند، نمی توانند تمام و کمال از توانایی های او استفاده کنند. به همان ترتیب، زمانی که بیش تر وقت براندو صرف فعالیت در آن جنبش ها می شود، هم قربانیان ُ و هم رسانه های بدگمان، انگ یک ستاره هالیوودی ثروتمند و خودخواه را بر او می زنند که دارد روح آشفته اش را با «مشارکت» در این جنبش ها آرام می کند. با وجود این، بسیاری از آن جنبش ها باید بر خود بالیده باشند که سخن گویی چون مارلون براندو داشته اند؛ هنرپیشه ا

ادامه مطلب
تبلیغات