بیوگاز

بیوگاز


بیوگاز در شرایط امروز که انرژی حرف اول را در پیشبرد اهداف دولتها می زند می تواند کمک بزرگی به پیشرفت بشر نماید.

بیوگاز" src=" http://cdn.akairan.com/akairan/aka/images/a-da/da1/S-27.jpg" alt="بیوگاز" />

 در این مقاله شما با اصول طراحی و اجرای یک سیستم بیوگاز آشنا شده و در کنار آن با فراگیری مطالبی درباره میکروبیولوژی بیوگاز توانایی راهبری آن را بدست خواهید آورد...

ویرایش و تلخیص:آکاایران

ادامه مطلب
تبلیغات