بیمه ای تضمینی در برابر تمامی گناهان

سکوت انسان را در مقابل بسیارى از گناهان بیمه مى کند . پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله وسلم) در آن جمله کوتاه و پرمعنى خود مى فرماید :«مَنْ صَمَتَ نَجا» ؛ آن کس که سکوت کند نجات مى یابد .

سکوت

با توجه به خطراتى که از آزاد گذاشتن زبان دامنگیر انسان مى شود بزرگان اخلاق ادامه مطلب
تبلیغات