بیماری اسپاینا بیفیدا چیست؟

 
 


آکاایران به نقل از برترین ها : اسپاینا بیفیدا (Spina bifida) نوعی اختلال مادرزادی است که ناشی از بسته نشدن کامل لوله عصبی جنین است. نام هایی بعضی از مهره هایی که روی نخاع را می پوشانند، درست تشکیل نمی شوند و باز باقی می مانند. اگر این حفره به اندازه کافی بزرگ باشد، بخشی از نخاع از این حفره بیرون می زند. ممکن است کیسه پر از مایعی وجود داشته باشد که نخاع را در بر بگیرد و ممکن است این کیسه وجود نداشته باشد.

اسپاینا بیفیدا را می توان پس از تولد، با جراحی بست، ولی این باعث نمی شود که کارکرد نرمال بخش آسیب دیده نخاعی ترمیم شود. جراحی داخل رحمی اسپاینا بیفیدا هم قابل انجام است و ایمنی و اثربخشی این عمل در حال حاضر در دست بر
ادامه مطلب
تبلیغات