بیماری آزواسپرمی چیست و این بیماری قابل درمان است؟

آکاایران: بیماری آزواسپرمی چیست و این بیماری قابل درمان است؟

آکاایران: اخذ شرح حال که خیلی مهم است، شغل بیمار، داروهایی که مصرف می کند یا مصرف کرده است و مصرف مواد مخدر مثلا ماری جوانا می تواند سبب آزواسپرمی شود.

آشنایی با بیماری آزواسپرمی

آشنایی با بیماری آزواسپرمی , علت ناباروری مردان، اختلال در کمیت یا کیفیت اسپرم هاست. متاسفانه در تعدادی از مردان نابارور، تعداد اسپرم ها صفر است که به آن آزواسپرمی گفته می شود. این مردان به اقدامات تشخیصی و درمانی خاصی نیاز
دارند و بسیاری از آنها نیز با اقدامات درمانی مناسب بچه دار می شوند. بد نیست بدانید اسپرمی که در بیضه تولید
می شود از دو لوله اصلی عبور می کند، ابتدا وارد لوله ای به نام اپیدیدیم می شود که در انتها به لوله منی

تبلیغات