بیل گیتس: چگونه کار می کنم؟

آکاایران: بیل گیتس: چگونه کار می کنم؟

آکاایران: مجله فورچون سلسله مصاحبه هایی با عنوان “چگونه کار می کنم” با افراد مشهور دنیای صنعت و اقتصاد انجام داده است . محور اصلی این مصاحبه ها نحوه انجام کارها و مدیریت برنامه ها توسط این اشخاص است. در یکی ازتازه ترین این سری مصاحبات ، مجله فورچون مصاحبه ای با بیل گیتس انجام داده است. به خلاصه ای از این مقاله توجه کنید :
اگر به دفتر بیل گیتس نگاه کنید کاغذ زیادی در آن نمی بینید.
او میگوید :روی میزم ۳ صفحه نمایش دارم که مجموعه آنها با هم یک دسکتاپ واحد را تشکیل می دهند. من می توانم چیزها را از یک صفحه به صفحه دیگر بکشم . اگر شما یک بار تجربه کار با یک صفحه نمایش بزرگ را تجربه کنید ، دیگر به گذشته برنمی گردید ، چون اثر مستق

ادامه مطلب
تبلیغات