بیشتر فکر لباس فرزندانید یا...؟!

بیشتر فکر لباس فرزندانید یا...؟!

,نهج البلاغه

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های والدین در زندگی، تربیت فرزندان و به ویژه جوانان است. هر پدر و مادری دوست دارد دختران و پسران خویش به نحو احسن پرورش داده و به سرانجام رساند. لکن در این میان برخی عوامل تأثیر مستقیم دارند. این مقوله نیز، همچون بسیاری دیگر از عوامل در نهج البلاغه آمده و بررسی این کتاب ارزشمند در جهت روشن شدن ابعاد مسأله راهگشاست.

 

عوامل موثر در تربیت

عوامل مۆ ثر در تربیت، عواملى‌اند که به نحو اقتضا ساختار تربیتى و شخصیت روحى انسان را سامان مى‌دهند که عبارتند از:

1ـ وراثت: وراثت انتقال یافتن صفات و خصوص

ادامه مطلب
تبلیغات