بیدارشو، دیگه مجرد نیستی!

بیدارشو، دیگه مجرد نیستی!

وقتی صحبت از ازدواج به میان می آید شاید قند در دل هر جوان مجردی آب شود و این تجربه را بسیار خاص، شعف انگیز و منحصر به فرد تلقی کند.

,عشاق موفق

وقتی صحبت از ازدواج به میان می آید شاید قند در دل هر جوان مجردی آب شود و این تجربه را بسیار خاص، شعف انگیز و منحصر به فرد تلقی کند.

البته اطلاق این ویژگی ها به یک ازدواج موفق اصلا دور از واقعیت نیست و وبه حق، اگر انتخابی آگاهانه و هوشمندانه صورت گیرد و از طرف دیگر هر دو طرف برای ورود به زندگی مشترک خود را آماده کرده و کسب مهارت کرده باشند، شروع و ادامه زندگی مشترک همیشه شاد و طراوت بخش است.

اما مساله اینجاست که شا

تبلیغات