بیت رهبری

دفتر مقام معظم رهبری
اطلاعات کلی سازمان
بنیادگذاری مرداد ۱۳۶۸
ستاد تهران، خیابان جمهوری اسلامی، انتهای خیابان شهید كشور دوست
عالی‌ترین مقامان سازمان محمد محمدی گلپایگانی، رییس
علی‌اکبر ناطق‌نوری، رییس بازرسی
وحید حقانیان، معاون اجرایی
سند کلیدی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
وبگاه
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

بیت رهبری یا دفتر مقام معظم رهبری نامِ سازمانی حکومتی در جمهوری اسلامی ایران است که زیر نظر رهبر ایران اداره می‌شود. این سازمان به طور کلی مرکز مدیریت همه سازمان‌ها، نهادها، ادارات کل، موسسات ناسودبر و سایر دستگاه‌هایی است که زیر نظر مستقیم رهبر ایران اداره می‌شوند.

این سازمان از سال ۱۳۶۸ و با تغییر رهبر جمهوری اسلامی به صورت رسمی تشکیل شد و دارای اختیارات مشخصی در قانون اساسی گردید.

در دوران رهبری سیدعلی خامنه‌ای ، ریاست این سازمان را محمد محمدی گلپایگانی بر عهده دارد.

تبلیغات