بیاییم امام زمان مان را مانند کوفیان تنها نگذاریم

,کوفیان, انتظار, ظهور ,امامت

بشر باید توبه ای کند به عمق تاریخ ... و شیعیان در این میان ، باید توبه ای کنند عمیق تر ؛ چرا که نقشه سعادت بشریّت در دست آن هاست . در یک سخن ، کلید قفل غیبت به دستان شیعه است .

در روایات مرتبط با « ظهور امام عصر » أرواحنا فداه آمده است :

«آن هنگامی که برای امام،( یارانی ) به تعداد اهل بدر ( 313 تن) گرد هم آیند بر آن حضرت قیام و تغییر واجب می شود.»(1)

آیا در حال حاضر ، در میان جمعیت بیش از شش میلیارد نفری کره زمین ، سی صد و سیزده واجد شرایط فوق یافت نمی شوند؟

ادامه مطلب
تبلیغات