بیایید درست و صحیح غذا بخوریم

,

آکاایران: بیایید درست و صحیح غذا بخوریم

آکاایران: بیایید درست و صحیح غذا بخوریم 

برای خوردن غذا شما چه اصولی دارید؟ آیا همین که بشقاب غذا جلوی شما حاضر شد شروع به تناول می کنید؟ چگونه می توان آگاهانه غذا خوردن را در زندگی آغاز کرد؟ ساده است فقط کافی است برای این کار از حواس پنجگانه خود استفاده کنید.

 

غذا را با صدا بجوید: تحقیقات نشان داده است جویدن غذا با صدا باعث می شود کمتر غذا بخوریم. در یکی از این تحقیقات از ۳ گروه افراد خواسته شد در سه حالت بی صدا، نرمال و با صدا کلوچه ها را بخورند. در نتیجه گروهی که با صدا کلوچه ها را می جویدند کمتر از بقیه گروه ها خوردند.

 

شاید به این دلیل باشد که بدون توجه به قوانین اجتماعی همانطور که دوست دار

تبلیغات