بیان واقعیات از لسان امیرالمومنین

,نهج البلاغه

 هر ولقعه تاریخی را باید در بستر اتفاق آن با توجه به انگیزه های  افراد دخیل در آن بررسی کرد نه بر حسب تعصب و فکر و خیال و مقدمات نا صواب یکی از این جریانات جنجال بر انگیز ماجرای قتل عثمان است که عده ای  از سر غرض ورزی اشتباهات خود وی که مسبب قتلش شد را نادیده گرفتند و با چشم بستن از حقایق آن را به شخصیتی چون امام علی علیه السلام نسبت دادند و امام علی علیه السلام با روشنگری تمام جوانب و ابعاد این جریان را تبیین میکند  .

یکی از مسائل مهمی که در دوران حیات حضرت علی علیه السلام به وقوع پیوست و دشمنان و بدخواهان، آن را به عنوان وسیله ای بر ضد آن حضرت، به کار گرفتند، مسأله

ادامه مطلب
تبلیغات