بژی

بـِژی نوعی شیرینی سنتی است که بیشتر در کرمانشاه تهیه می‌شود که از ترکیب روغن و آرد گندم درست می‌شود و پس از سرخ شدن مقداری شکر روی ان میریزند و مورد استفاده قرار می‌گیرد.نام دیگر این شیرینی برثاق است

تبلیغات