بچگی هم بچگی های قدیم

بچگی هم بچگی های قدیم

امشب سری به پشت‌بام بزنید و نگاهی به خانه‌های اطراف‌تان بیندازید. دیگر خبری از خانه‌های یک‌طبقه ویلایی با حیاط و باغچه نیست. امروز همه‌جا آپارتمان‌ها و آسمان‌خراش‌ها از زمین سربرافراشته‌اند و محیط زندگی را محدود به چند چهار دیواری کرده‌اند.

کودک,بچگی,وابستگی

دیگر بچه‌های شما نمی‌توانند مانند خودتان به این طرف و آن طرف خانه بروند و بازی کنند. در این جامعه فرزند سالار، فرزندان زندانی چهاردیواری واحدهای مسکونی شده‌اند. همین محدودیت‌ سبب شده حرکات طبیعی مورد ن

ادامه مطلب
تبلیغات