بچه های ولخرج، بچه های صرفه جو!

آکاایران: هرچند شاید به نظرتان عجیب برسد، اما عادات مالی و رویه هزینه ای شما تحت تاثیر ترتیب تولدتان قرار دارد. این مساله به هیچ عنوان نوعی طالع بینی و پیشگویی نیست، بلکه محققان برجسته حوزه مالیه رفتاری با استفاده از مطالعات خود به آن دست یافته اند. این مساله پیش از هر چیز ناشی از تاثیرات ناشی از ترتیب تولد بر شخصیت فرد و در نتیجه، رفتار او با پول است. در ادامه به برخی از این نتایج اشاره می کنیم.
فرزند بزرگ

اگر فرزند بزرگ پدر و مادر خود هستید، احتمالا برخی از ویژگی های روانی مانند رشد سریع و اعتماد به نفس و البته نوعی کمال گرایی را در خود احساس می کنید. این شرایط روانی ویژه ناشی از مسئولیت ها و انتظارات ویژه ای است که والدین از فرزند نخست خود دارند و به همین سبب، آنها به طور معمول توانایی بیشتری برای کنترل زندگی و هدایت آن از خود نشان می دهند.

تبلیغات