بچه های مستعد اعتیاد 10 ویژگی دارند

آکاایران: بچه های مستعد اعتیاد 10 ویژگی دارند

آکاایران: بچه های مستعد اعتیاد 10 ویژگی دارند


فرزند من اگر صد بار هم به علت رفتار نادرستی دچار آسیب و تنبیه شود، ممکن است بار صد و یکم هم آن رفتار را تکرار کند.
ما می‌دانیم اگر فرزندانمان دچار اضافه وزن هستند با احتمال بیشتری در سنین بالاتر دچار بیماری دیابت (افزایش قندخون) خواهند شد. همچنین می‌دانیم اگر فرزندانمان تحرک کافی نداشته باشند برای ابتلا به بیمار
تبلیغات