بوستان مهندس صبوری

آکاایران: این مکان به نام مهندس صبوری (شخصی که در شهرداری زحمات زیادی کشیدند و به علت ناراحتی قلبی از دنیا رفتند) گذاشته شده و مکان خوبی برای ورزش صبحگاهی می باشد .

آدرس : کرمان – سیرجان‎ بلوار سید جمال الدین اسدآبادی

,

آکاایران: بوستان مهندس صبوری

منبع :

ادامه مطلب
تبلیغات