بورس اوراق بهادار و تخصیص پس‌اندازها

بورس اوراق بهادار و تخصیص پس‌اندازها

بازارهای اوراق قرضه (مشارکت) و سهام، همچون بانک‌ها، وسیله تبادل وجوه نقد بین پس‌اندازکنندگان (وام‌دهندگان) و قرض‌گیرندگان برای تامین مالی موقعیت‌های سرمایه‌گذاری مولد هستند.

بازاریابی,بورس ,اوراق بهادار

به عنوان مثال شرکتی که قصد افزایش سرمایه خود را دارد، اما تمایل به دریافت وام از بانک ندارد، دو گزینه پیش روی خود دارد. این شرکت می‌تواند اوراق قرضه‌های جدیدی را منتشر و به صاحبان پس‌انداز از طریق بازار اوراق قرضه ارائه کند یا می‌تواند سهام جدیدی را صاد

تبلیغات