به هیچ وجه در این حالت با تلفن همراه کار نکنید، کور می شوید!

آکاایران: به هیچ وجه در این حالت با تلفن همراه کار نکنید، کور می شوید!

تلفن همراتلفن همراه هوشمند که این روزها دردست اکثر مردم پیدا می شود می تواند در صورت استفاده نامناسب فرد را با مشکل کوری و نگرانی ناگهانی از عدم توانایی دیدن اشیاء روبه رو کند.

,

آکاایران: به هیچ وجه در این حالت با تلفن همراه کار نکنید، کور می شوید!

کارشناسان هشدار می دهند که استفاده از گوشی تلفن همراه در تخت خواب به حالتی که فرد به صورت یک پهلو خوابیده باشد برای طولانی مدت می تواند باعث بروز نابینایی موقتی شود.
گفتنی است، این نابینایی موقتی زمانی ا
تبلیغات